En urban fantasy webbtvserie, tre appar,

en instagram dokuserie och en radioteater

 

Den andra sidan är ett multiplattformkoncept för unga

människor med syfte att ge dem styrka i livet

och förmåga att hantera ångest av olika intensitet.

 

Vi har vår bas på internet, och vi använder fiktion

för att göra svåra ämnen lättare att prata om.