Här ligger jag är en kommunikationsapp

för ungdomas med syfte att minska

ensamheten och utanförskapet för unga

som går och bär på tunga känslor.

Appens huvuduppgift är att visa att man

inte är ensam, eller konstig, för att man

känner som man gör.

 

Under de år då vi utvecklat Gabriel Klint

och arbetat med att förebygga psykisk

ohälsa hos unga har vi märkt hur viktigt

det är att lyfta fram igenkänning.

 

Här ligger jag går ut på att man kan göra inlägg på appen, genom att man avslutar meningen Här ligger jag… Till exempel:

 

Här ligger jag… och har mått dåligt idag

Här ligger jag och känner att jag alltid gör bort mig

Här ligger jag och är rädd för att min leverfläck är cancer.

 

Sedan kan andra unga svara om de också har känt så idag eller inte, genom att antingen trycka Ja, jag med eller Nej, inte idag. Inläggen ligger uppe i 24 h och är anonyma.

 

Här ligger jag kommer att lanseras under hösten 2018.