Projektet verkar i Sverige men har starka kontakter och samarbeten med andra nordiska organisationer, både när det gäller det sociala och filmrelaterade. Några av dem är:

 

Klippfisk - Filmorganisation på Färöarna.

 

Sinnisbati - Hjälporganisation med inriktning mot unga på Färöarna.

 

Ung Acceptans - Hjälporganisation med inriktning mot unga i Finland.

 

Ung Hjelp - Hjälporganisation med inriktning mot unga i Norge.

 

Även Headspace i Danmark, UngArena i Norge, UngInfo i Norge, Asemanlapset i Finland är organisationer vi har kontakt med och bland

annat gjort studiebesök hos de senaste året.

 

Vi har en nordisk ungdomsgrupp som hjälper oss att utveckla projektet.

Vi har bland annat sammanfört dem med vår svenska ungdomsgrupp

vilket har lett till jättefina utbyten och möten. De nordiska länderna har en liknande problematik när det gäller unga och psykisk ohälsa och därför

sätter vi stort värde på att samarbeta och sammanföra människor så man vidgar sina kunskaper och ökar samverkan kring det förebyggande arbetet. När det gäller webbtv-serien så spelades den in i Sverige och på Färöarna vilket också känns väldigt kul i ett nordisk perspektiv.