Två referensgrupper är kopplade till stiftelsen. Deras huvuduppgifter är att ge råd, tips och återkoppling när det gäller utvecklingen av projektets olika delar.

 

Den ena består av specialister och representanter från olika organisationer som arbetar med liknande ämnen som Gabriel Klint:

 

Ludmilla Rosengren, läkare och grundare av organisationen Suicide Zero.

Monica Nanni, driver organisationen Randiga Huset som är ett sorgecentrum för unga som har förlorat en närstående/anhörig.

Maria Hernroth, chef på kompetensförsörjning i Peab och VD för Peab skolan.

KG Hammar, fd ärkebiskop.

Carina Hult, ordförande i Trivas som är en plattform med fokus på att förena människor.

Sara Natt och Dag, författare och kurator vid Karolinska Institutet.

Carl von Essen, fd generalsekreterare på MIND.

Annette Brejner, creative director på Financing Forum for Kids Content.

 

Den andra är en ungdomsgrupp bestående av ungdomar från hela Sverige, cirka 30 stycken, som hjälper oss att komma på och utveckla alla idéer i projektet. De vägleder oss med sin expertis och ser hela tiden till att projektet grundas i vad ungdomar vill ha och inte vad vi tänker att de behöver.